);

Perlu sekali rasanya Mama tau namamu

Biar nanti beliau paham

Tentang alasan cantik

Dibalik senyum apik setiap hari ini

 

Perlu sekali rasanya Papa mengenalmu

Biar nanti tak risau mencariku dimana

Sebab ia tau tentang tempat pulangku

Selain di bawah atapnya