);

Aku ini lelah beriuh-riuh ala air laut

Lelah menunggu gelombang yang ramai ini pecah di pinggir pantai

Bergejolak sepagi, keruh setelah setengah hari